Přiblížilo se k vám Boží království

Duchovní slovo

Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Ježíš nás zve k následování a slibuje pokoj naší duši.
Číst více

Advent - příchod milosrdného Spasitele

Podobenství o dobrém pastýři
Číst více

Advent - příchod Pravdy, která osvobozuje

Ježíš uzdravuje ochrnutého a odpouští mu hříchy. Učitelům zákona zjevuje sv...
Číst více

Tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie na Svaté Hoře - pouť pražské arc...
Číst více

Ježíš posílá své učedníky hlásat evagelium - radostnou zvěst o Boží lásce ke každému z nás. Ježíš také nás posílá hlásat jeho království především naším životem a slovem.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy, redemptorista.