Přivádět děti k Bohu

Duchovní slovo

Advent - velikost Jana Křtitele

Ježíš vyzdvihuje Jana Křtitele pro jeho pokoru a plnění Boží vůle.
Číst více

Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Ježíš nás zve k následování a slibuje pokoj naší duši.
Číst více

Advent - příchod milosrdného Spasitele

Podobenství o dobrém pastýři
Číst více

Advent - příchod Pravdy, která osvobozuje

Ježíš uzdravuje ochrnutého a odpouští mu hříchy. Učitelům zákona zjevuje sv...
Číst více

Pán Ježíš vysvětluje svým učedníkům, jak nemají pohrdat těmi nejmenšími. V očích Božích jsou děti nejvzácnějším pokladem a rodiče je mají přivádět k Bohu, k prameni jejich věčného života.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček, redemptorista.