římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více

Sv. Jan XXIII. svolal v roce 1962 všeobecný ekumenický koncil katolické Církve. Mnozí nepochopili vanutí Ducha svatého a buď se uzavřeli v pozicích víry, na kterou byli zvyklí, nebo upadli do opačného extrému - otevřeli se na ducha světa, který je vykolejil z pravé a jediné cesty ke spáse, kterou je Ježíš Kristus.

Vyprošujme si na přímluvu sv. papeže Jana XXIII. pravé poznání Ducha svatého, abychom nacházeli i v dnešní době odvahu žít podle evangelia a byli tak svědky přítomné Boží lásky v dnešním světě.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček, redemptorista.

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více