Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Sv. Jan XXIII. svolal v roce 1962 všeobecný ekumenický koncil katolické Církve. Mnozí nepochopili vanutí Ducha svatého a buď se uzavřeli v pozicích víry, na kterou byli zvyklí, nebo upadli do opačného extrému - otevřeli se na ducha světa, který je vykolejil z pravé a jediné cesty ke spáse, kterou je Ježíš Kristus.

Vyprošujme si na přímluvu sv. papeže Jana XXIII. pravé poznání Ducha svatého, abychom nacházeli i v dnešní době odvahu žít podle evangelia a byli tak svědky přítomné Boží lásky v dnešním světě.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček, redemptorista.