římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Duchovní slovo

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné srdce svého Otce
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více

Sv. Jan XXIII. svolal v roce 1962 všeobecný ekumenický koncil katolické Církve. Mnozí nepochopili vanutí Ducha svatého a buď se uzavřeli v pozicích víry, na kterou byli zvyklí, nebo upadli do opačného extrému - otevřeli se na ducha světa, který je vykolejil z pravé a jediné cesty ke spáse, kterou je Ježíš Kristus.

Vyprošujme si na přímluvu sv. papeže Jana XXIII. pravé poznání Ducha svatého, abychom nacházeli i v dnešní době odvahu žít podle evangelia a byli tak svědky přítomné Boží lásky v dnešním světě.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček, redemptorista.

Duchovní slovo

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné srdce svého Otce
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více