Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Duchovní slovo

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatikánského koncilu
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v nás vytvořit hluboký vztah důvěry a lásky k ...
Číst více

Sv. Jan XXIII. svolal v roce 1962 všeobecný ekumenický koncil katolické Církve. Mnozí nepochopili vanutí Ducha svatého a buď se uzavřeli v pozicích víry, na kterou byli zvyklí, nebo upadli do opačného extrému - otevřeli se na ducha světa, který je vykolejil z pravé a jediné cesty ke spáse, kterou je Ježíš Kristus.

Vyprošujme si na přímluvu sv. papeže Jana XXIII. pravé poznání Ducha svatého, abychom nacházeli i v dnešní době odvahu žít podle evangelia a byli tak svědky přítomné Boží lásky v dnešním světě.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček, redemptorista.