Svatý Ambrož, trpělivý hlasatel Boží pravdy

Duchovní slovo

Advent - velikost Jana Křtitele

Ježíš vyzdvihuje Jana Křtitele pro jeho pokoru a plnění Boží vůle.
Číst více

Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Ježíš nás zve k následování a slibuje pokoj naší duši.
Číst více

Advent - příchod milosrdného Spasitele

Podobenství o dobrém pastýři
Číst více

Advent - příchod Pravdy, která osvobozuje

Ježíš uzdravuje ochrnutého a odpouští mu hříchy. Učitelům zákona zjevuje sv...
Číst více

Modleme se: Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné plnit tvou vůli a schopné statečně a moudře vést svůj lid. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého, žije a kraluje na věky věků. Amen.


Duchovní slovo ze Svaté Hory P. Krzysztofa Strzelczyka o životě sv. Ambrože