Vánoce - chránit život malých dětí a nenarozených

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Chraňme před zlem ty nejmenší. Chraňme je před hříchem dospělých, před pohoršujícím chováním zkažených lidí. Ať si děti uchovají původní světlo Boží přítomnosti.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Piotr Nowicki