Vánoce - sv. Jan Evangelista a narození jeho víry

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Vánoce a Velikonoce spolu souvisí. Ježíš v Betlémě se rodí skrytý před světem, později jako Zmrtvýchvstalý skrze víru se rodí v srdcích apoštolů, později víru potvrzuje přímým zjevením se jedenácti apoštolům.


Duchovní slovo P. Pitora Nowického