Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Povolání apoštola Filipa a Natanaela souviselo s osobním setkáním se s Ježíšem. Bůh si hledá člověka první. My se také setkáváme s Bohem, někdy si to ani nevšimneme. Zkusme být vnímaví, když dnes přijde Ježíš a povolá nás k novému životu.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy