Ježíš - věčné slovo Otce

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Ten malý, nepatrný, narozený Ježíš v Betlémě, zabalený do plenek a položený v jeslích, je věčný Boží Syn, skrze kterého nebeský Otec stvořil všechno.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Artur Bilyk