Ježíšova výzva k obrácení

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Ježíš začíná své veřejné působení voláním k obrácení, uzdravováním a projevováním svého milosrdenství. Každý z nás máme šanci odvrátit se v Ježíšově síle od temných zákoutí našich zlozvyků a hříšných vášní. Tuto šanci využijme právě dnes.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy