V modlitbě čerpat sílu a lásku do života

Duchovní slovo

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Leave review
Ježíš v podobenství o nevšímavém boháči a chudém Lazarovi popisuje, co znam...
Číst více
Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Leave review
Ježíš upozorňuje na pokrytecké náboženství farizeů a učitelů zákona. Nábože...
Číst více
Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Leave review
Ježíš po nás žádá, abychom byli vůči druhým lidem milosrdní, jako on je mil...
Číst více
Ať je k nám Bůh milosrdný a odpustí nám

Ať je k nám Bůh milosrdný a odpustí nám

Leave review
Boží milosrdenství ve Starém zákoně - modlitba Daniela
Číst více

Ježíšova činnost vycházela z hluboké oddanosti nebeskému Otci, s kterým byl v neustálém kontaktu modlitbou. Ježíš si na modlitbu potřeboval také vyhradit výlučný čas. Také naše činnost má vycházet ze setkání s Bohem.


Duchovní slovo - P. Josef Novák

Duchovní slovo

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Leave review
Ježíš v podobenství o nevšímavém boháči a chudém Lazarovi popisuje, co znam...
Číst více
Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Leave review
Ježíš upozorňuje na pokrytecké náboženství farizeů a učitelů zákona. Nábože...
Číst více
Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Leave review
Ježíš po nás žádá, abychom byli vůči druhým lidem milosrdní, jako on je mil...
Číst více
Ať je k nám Bůh milosrdný a odpustí nám

Ať je k nám Bůh milosrdný a odpustí nám

Leave review
Boží milosrdenství ve Starém zákoně - modlitba Daniela
Číst více