Narození a dětství sv. Klementa Hofbauera

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

V rámci celého jubilejního roku výročí 200 let od smrti sv. Klementa Hofbauera vám nabízíme pohled na jeho život a snahu o přiblížení lidem Boha, který je láskou a milosrdenstvím. Sv. Klement, rodák z jihomoravských Tasovic, byl redemptoristou, který hlásal hojné Boží vykoupení. Nechme se inspirovat jeho životem.

Mnozí lidé při svém putování po vinařských oblastech jsou překvapeni, že malá jihomoravská vesnička Tasovice  u Znojma je místem, kde se narodil jeden z nejvýznamnějších evropských světců 17. a 18. století, sv. Klement Maria Hofbauer, redemptorista. Dodnes jeho vliv je patrný zvláště ve Varšavě a Vídni. Totiž sv. Klement je oficiálním svatým patronem těchto velkoměst.

Pokračovat ve čtení ... 

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více