Kdo se ponižuje, bude povýšen

Duchovní slovo

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Leave review
Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát
Číst více
Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Leave review
Cesta světla 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše. Rozjímání otce biskup...
Číst více
Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Leave review
Cesta světla 7. Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy. Rozjímání otce b...
Číst více
Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. Vzkříšený Ježíš...
Číst více

Zákoníci a farizeové hrají v evangeliích „důležitou roli“. Jsou to ti „zlí“, kteří vystupují v každém dobrém příběhu. Tito učenci a náboženští vůdcové byli obyčejnými lidmi jako my. Mnozí z nich byly pravděpodobně dobrými otci rodin nebo velmi oddaní své práci. A stejně jako každý z nás, také oni zakoušeli různá pokušení. Problém byl, že někteří jim podléhali, aniž by si už později uvědomili, že hřeší. Jedná se především o hřích pýchy.


Kdo z nás nebyl v pokušení být pyšným, mít čestné místo, vyvyšovat se, aby si naši důležitost všimli a pocítili také druzí? Těmto pokušením můžeme a máme odolávat. Z milosti Božího Ducha můžeme posilovat naše odhodlání zůstat silnými a zároveň pokornými. Když podlehneme, můžeme a máme konat pokání a tak neustále kráčet vpřed. Možná to zní neuvěřitelně, ale Bůh nám umožňuje žít pokorný život stejně, jako ho žil Ježíš před dva tisíci lety. Jak?

Část úspěchu závisí od naší bdělosti. Musíme si všímat místa, lidi a situace, které mají v sobě potenciál uvrhnout naši mysl do stavu pýchy. To nám pomůže si uvědomit, kdy obzvláště máme být na pozoru. Část úspěchu se opírá o náš čas strávený s Bohem. On pro nás může udělat to, co bychom my sami od sebe nedokázali. Jenom pár minut denně prožitých v modlitbě může znamenat dlouhou cestu ke změně našeho srdce a smýšlení.

A další část úspěchu se opírá o Ducha svatého. Den co den, v každém okamžiku nám Duch svatý posílá signály: „To, co jsi právě udělal, bylo skutečně zlé. Nezapomínej, že Bůh tě má rád. Pros ho, aby ti odpustil. Ten či onen člověk potřebuje spíše trochu tvého soucitu než odsouzení. Dávej si pozor, začínáš být pyšným.“

Tedy tvůj úkol dnes je trojího druhu. Když ti bude v srdci svítit „kontrolka“ svědomí, měj se na pozoru. Modli se. A snaž se vnímat Ducha svatého. Snaž se o to a zaznamenáš opravdový pokrok.


Duchu svatý, uč mě zůstat

pokorným v každé situaci. Amen

Duchovní slovo

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Leave review
Cesta světla - 10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát
Číst více
Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Cesta světla - 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše

Leave review
Cesta světla 8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše. Rozjímání otce biskup...
Číst více
Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Cesta světla - 7. Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Leave review
Cesta světla 7. Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy. Rozjímání otce b...
Číst více
Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Cesta světla - 6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. 6. Vzkříšený Ježíš...
Číst více