Panna Maria - Královna

Duchovní slovo

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémovi tajemství naší spásy a připomíná symbol kří...
Číst více
Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více

Památku Panny Marie Královny si v celé církvi připomínáme 22. srpna. Papež Pius XII napsal 11. října 1954 encykliku o Mariině kralování „Ad coeli Reginam“, ve které píše, že Mariina královská vláda je bohatě podložena nejstaršími církevními dokumenty, svazky posvátné liturgie, spisy svatých, projevy zbožnosti a umění. Maria je královnou především proto, že je Boží Matkou. Jako Kristus je Králem, protože je Vykupitel, tak i Maria je k němu přidružena, protože je s ním úzce spojena v jeho vykupitelském díle. Dále je Maria královnou pro svoji nedostižnou dokonalost a pro moc své přímluvy. V mariánském roce, při příležitosti stého výročí vyhlášení článku víry o neposkvrněném početí Panny Marie, vyhlásil papež Pius XII 31. květen svátkem Panny Marie Královny. Po liturgické reformě byl tento svátek přeložen na 22. srpna a slaví se jako závazná památka. Kristus je náš král, jak si to připomínáme v závěru církevního roku o slavnosti Krista Krále a Maria stojí vedle něho jako naše Královna. Svatý Otec Pavel VI. napsal, že památka Panny Marie Královny je vlastně prodloužením svátku Nanebevzetí Panny Marie, kdy si znovu připomínáme tu, která po boku Krále věků září jako královna a přimlouvá se za nás jako matka. V Panně Marii nám Bůh dal Matku a královnu a my doufáme, že podpořeni její přímluvou dosáhneme nebeského království. Dokument druhého vatikánského koncilu Lumen gentium říká, že Neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, když dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí a je vyvýšena v nebi nad všechny svaté i nad anděly.

(Archiv redemptoristů - autor článku Jan Cikler)

Duchovní slovo

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémovi tajemství naší spásy a připomíná symbol kří...
Číst více
Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více