Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Duchovní slovo

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více
V těžkých chvílích zdvihněme hlavu a očekávejme vykoupení

V těžkých chvílích zdvihněme hlavu a očekávejme vykoupení

Leave review
Učme se v těžkých chvílích přijímat Ježíše jako naše vykoupení a spásu.
Číst více
Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 4. část

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 4. část

Leave review
Přednáška: Přátelství s Bohem v atmosféře úcty k Božímu majestátu
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více

"Malá Terezie", jak ji lidová zbožnost nazývá, byla velká v milování Boha a lidí. Ve svém relativně krátkém životě dospěla skrze Boží milost k vroucí touze po Bohu, k lásce, která ji přesahovala, k pokoře, která ji povzbuzovala, aby se ještě více vkládala do rukou milosrdnému Bohu. Nyní několik střípků ze života sv. Terezie.


I při úkolech, které přesahovaly její síly, důvěřovala Terezie v Boha. Matka převorka pověřila Terezii, když jí bylo 22 let, vedením novicek. Ihned vyznává svou neschopnost a vkládá všechnu svou naději v Boha: "Když mi bylo dáno nahlédnout do svatyně duší, ihned jsem viděla, že úkol je nad mé síly. Tu jsem se vrhla Pánu Bohu do náručí jako malé děcko, skryla jsem  tvář do jeho vlasů a řekla jsem mu: Pane, jsem příliš malá, než abych mohla krmit tvé děti. Chceš-li jim dávat mým prostřednictvím, co se pro každé z nich hodí, naplňuj mou malou ruku. Aniž bych se vymanila z tvé náruče, aniž bych i jen odvrátila hlavu, budu dávat tvé poklady duši, která mě přijde požádat o potravu…"

Prokázala duším svých novicek mnoho dobrého a říkala: "Dostáváme od Boha tolik, kolik od něho doufáme."

Když bychom chtěli pomáhat jiným a neumíme to, smíme se jako Terezie opírat o Boha. Když byla jedna novicka smutná a ona ji nemohla utěšit, prosila s velkou důvěrou Pána Boha, aby ji potěšil a ukázal jí svou vůli. Potom už si kvůli ní nedělala žádné starosti a její důvěra nebyla zklamána...

Terezie vkládala i ve slabosti a v hříchu svou naději v Boží lásku a milosrdenství. I spravedlnost je podle ní ve službách slitovnosti, protože Bůh zná naši slabost. V dopise jednomu misionáři píše: "Vím, že musí být člověk hodně čistý, aby se mohl objevit před dokonale svatým Bohem. Ale také vím, že Pán je nekonečně spravedlivý. Tato spravedlnost, která leká tolik duší, je důvodem mé radosti a mé důvěry. Být spravedlivý neznamená jen přísně trestat viníky. Je to také uznání poctivých úmyslů a odměna ctností. Doufám právě tak v Boží spravedlnost jako v Boží milosrdenství. Právě proto, že je Bůh spravedlivý, je soucitný a mírný, zdlouhavý k trestání a bohatý na milosrdenství. Když zná naši křehkost, pamatuje, že jsme jen prach. Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Pán nad těmi, kdo se ho bojí!" (Úryvek z knihy Antona Schmida: Setkání s Terezií z Lisieux.)


Svatá Terezko, vypros nám milost, ať milujeme Boha celým srdcem. Ať naše láska k němu den co den roste. Ať vkládáme do jeho rukou svůj život, všechny záležitosti a důvěřujeme mu v každém okamžiku svého života. Amen.

 

Duchovní slovo

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více
V těžkých chvílích zdvihněme hlavu a očekávejme vykoupení

V těžkých chvílích zdvihněme hlavu a očekávejme vykoupení

Leave review
Učme se v těžkých chvílích přijímat Ježíše jako naše vykoupení a spásu.
Číst více
Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 4. část

Exercicie na téma: Kráčet životem s Marií - 4. část

Leave review
Přednáška: Přátelství s Bohem v atmosféře úcty k Božímu majestátu
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více