římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Michael, Rafael, Gabriel - naslouchat Božím andělům

Duchovní slovo

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více

Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti."

Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem."

Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele! " Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci:"

A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."  (Jan 1,47-51)


Dnes je svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Andělé jsou inteligentní duchovní bytosti stvořené Bohem. Rozlišují se podle různé služby a poslání, které mají od Boha. Jejich jméno také označuje toto poslání. Život andělů se tajemně proplétá s životem lidí. Boží vnuknutí k nám přicházejí několika cestami a jednou z nich je také vnuknutí od andělů, kteří nám předávají vzkaz od Boha. "Jako by mi něco říkalo", mluvíme, když někdy máme silný vjem něčeho, co nás přesahuje, například v důležitém rozhodování.

Jméno archanděla Michaela znamená "Kdo je jako Bůh?". Michael nás bude vždy varovat, když se budeme chtít pýchou vytrhnout  z pozice pokory a podřízenosti Bohu. Michael se svými anděly bojuje s Luciferem o naši duši, když nám přináší vnitřní impulzy, které nás vedou k milující oddanosti Bohu.

Jméno Gabriel znamená "Bůh ukázal svou sílu". Tento archanděl přinesl nejdůležitější slovo Boží Panně Marii, zvěst, že se má stát matkou Božího Syna. V našem životě buďme vnímaví na Boží slovo. Archanděl Gabriel nám bude pomáhat v pravidelném čtení Písma, k naslouchání Božímu slovu. Bude nás povzbuzovat, abychom podle poznaného Božího slova žili.

Archanděl Rafael, "Bůh uzdravil", nás vede ke zdravému způsobu života, k správné životosprávě duše i těla. Bude nás povzbuzovat k dostatečnému nasycení se Božím slovem, k přijímání Krista ve svátostech, zvláště k přijímání Ježíše v eucharistii a svátosti smíření.


Pane Ježíši, posílej nám vždy své svaté archanděly a anděly strážné. Obdaruj nás milostí, ať jim nasloucháme s otevřeným srdcem a ochotou plnit tvou vůli. Za pomoci archanděla Michaela nás ochraňuj od Zlého. Působením archanděla Gabriela nás obdaruj svým slovem, poznáním tvé vůle a také jejím uskutečněním. Příchodem archanděla Rafaela nám dej sílu vždy vstát z bláta svých hříchů vstříc tvému milosrdenství ve svátosti smíření a eucharistii. Amen.

Duchovní slovo

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více