Dát Bohu svůj život

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více

K Ježíšovi přišli někteří z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?"

On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: "Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár!" Když mu jej podali, zeptal se jich: "Čí je tento obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu." Velice se nad tím podivili. (Mk 12,13-17)


Bůh je plný lásky a moudrosti. Dokáže použít i lidský úskok k tomu, aby svou trpělivostí a vyjádřením pravdy zahanbil ty, kteří ho pronásledují a chtějí přivést do úzkých.

Z Ježíšova slova zaznívá silný akcent, abychom Bohu odevzdávali to, co mu patří. Co patří nám? Tento svět je nám pouze propůjčen k tomu, abychom se naučili lásce, moudrosti a pravdě, jaká je v Bohu samotném. V našem životě máme používat celou naši šikovnost, sílu, rozum, inteligenci a celé naše srdce, abychom hledali a nalézali to, co si přeje Bůh.

Všechno ostatní, co je ve společnosti organizováno jako potřebné pro společný život státu, by se nemělo zanedbávat.

Pán Ježíš se ptá s pohledem na denár: "Čí je tento obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Teď se Ježíš dívá na každého z nás a ptá se: "Koho obrazem jsi ty?"

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1,27) Jsme tedy určeni k tomu, abychom se svým životem začali podobat Bohu. Opět si dejme odpověď na otázku: "Koho, nebo čeho jsem obrazem, odrazem?" Pokud naše srdce neodráží světlo Boží tváře, zkoumejme, kde je zdroj naší temnoty a utíkejme obnovit obraz naší duše za milosrdným Kristem, který nás čeká ve svátosti smíření a Eucharistii. Ať zcela patříme Bohu. Potom plně budeme patřit také jeden druhému v plné úctě a lásce.

Neoddávejme své srdce starostem, svým plánům, lidským řešením nebo hledání našich cest. Srdce každého z nás má patřit Bohu. Hledejme nejprve Boží království a všechno ostatní se nám přidá. Uvěřme slovu Ježíše Krista a svým životním postojem tuto víru vyznávejme.


Pane Ježíši, dej nám víru v Tebe, ať naše plány a náplň našeho života vycházejí ze setkání s Tebou. Amen.

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více