Jít k bližním v Kristově nezištné lásce

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Ježíš řekl svým apoštolům: "Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.

Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu.

V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho (přáním pokoje)! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. (Mt 10,7-13)


Zdá se, že se ve světě kolem nás všechno měří penězi, ziskem, zištností, výkonem. Bůh zase všechno měří láskou. Posílá své apoštoly a posílá i nás, abychom do studeného světa vztahového byznysu přinesli teplo nového pohledu, přijetí druhého, naslouchání, vytváření dobrých mezilidských vztahů.

Apoštol je ten, kdo přebývá s Ježíšem, má osobní zkušenost z Božího působení ve svém životě a zasažen Boží láskou, uzdravený Božím milosrdenstvím, jde a svým životem ohlašuje realitu Boží existence a jeho touhy, aby lidé přijali to nejdůležitější uzdravení.

Také dnešní den nás posílá Ježíš k našim nejbližším, k lidem, s kterými se setkáme. Svým postojem jim máme ohlásit, že se přiblížilo Boží království. To sám Bůh se přibližuje ke každému z nás. Nejdříve my sami se nechme uzdravit Ježíšem z nemocí našeho egoismu a učiňme dnes něco dobrého pro naše bližní. Ať je to opravdu konkrétní skutek lásky, kus času, který s bližním prožijeme kvůli němu samému. Očišťujme se přítomností Ježíše od malomocenství našich hříchů, abychom mohli prozářit život těch, kteří potřebují světlo čistého svědomí.

Vyhánějme dobrým slovem zlé duchy zoufalství a beznaděje, kteří chtějí přesvědčit naše bližní, že nemá cenu žít. Shánějme si nové poklady, které nezničí inflace, neukradne zloděj, nezničí zub času, a které nás neoberou o drahocenný čas s Bohem. Přinesme dnes kus pokoje do našich domovů.


Přijď, Pane Ježíši a dej, ať to dnešní den žijeme. Amen.

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více