Jak těžko vejdou do Božího království boháči

Duchovní slovo

Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více
Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Leave review
Lidé byli uzdravováni Ježíšem, stačilo se dotknout jeho roucha. Víra uzdrav...
Číst více

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'"

On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.

Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: "Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno!" (Mk 10,17-27)


V Izraeli v Ježíšově době Židé věřili, že znakem Božího požehnání je velikost bohatství člověka. Ježíš upozorňuje, že bohatí lidé mají mnohá pokušení, která jim chtějí zabránit, aby byli vnitřně svobodní a připravení naslouchat Boží vůli. Čím větší bohatství, tím větší pokušení konat pouze svou vůli, realizovat pouze své plány a zaměřit se jen na to, co člověk může bohatstvím dosáhnout.

Nedávná ekonomická krize, která zasáhla svět, vycházela ze špatného chování bankéřů a manažerů, kteří "neměli dost". Před finanční krizí byli lidé, kteří usilovali pouze o výhody a zisk bez tolerování ekonomických zákonů. Ale nemusíme se pohybovat jenom na úrovni bohatých lidí. Jsou lidé chudí, kteří touží po majetku, jejich myšlenky se hýbou pouze na úrovni získávání a plánování blahobytu. Ani si nevšimnou, že jsou v podobné pasti, jako boháči.

V Božím pohledu se podívejme na naše nitro, čím je naplněné. Nemusí to být finance, ale mnoho a mnoho "věcí", aktivit nebo vztahů, které brání setkání s Bohem.


Pane Ježíši, prosím, dej mi odvahu se vzdát všeho,

co  mi brání poznat a plnit tvou vůli. Amen.

Duchovní slovo

Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více
Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Leave review
Lidé byli uzdravováni Ježíšem, stačilo se dotknout jeho roucha. Víra uzdrav...
Číst více