Jak těžko vejdou do Božího království boháči

Duchovní slovo

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémovi tajemství naší spásy a připomíná symbol kří...
Číst více
Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'"

On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.

Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: "Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno!" (Mk 10,17-27)


V Izraeli v Ježíšově době Židé věřili, že znakem Božího požehnání je velikost bohatství člověka. Ježíš upozorňuje, že bohatí lidé mají mnohá pokušení, která jim chtějí zabránit, aby byli vnitřně svobodní a připravení naslouchat Boží vůli. Čím větší bohatství, tím větší pokušení konat pouze svou vůli, realizovat pouze své plány a zaměřit se jen na to, co člověk může bohatstvím dosáhnout.

Nedávná ekonomická krize, která zasáhla svět, vycházela ze špatného chování bankéřů a manažerů, kteří "neměli dost". Před finanční krizí byli lidé, kteří usilovali pouze o výhody a zisk bez tolerování ekonomických zákonů. Ale nemusíme se pohybovat jenom na úrovni bohatých lidí. Jsou lidé chudí, kteří touží po majetku, jejich myšlenky se hýbou pouze na úrovni získávání a plánování blahobytu. Ani si nevšimnou, že jsou v podobné pasti, jako boháči.

V Božím pohledu se podívejme na naše nitro, čím je naplněné. Nemusí to být finance, ale mnoho a mnoho "věcí", aktivit nebo vztahů, které brání setkání s Bohem.


Pane Ježíši, prosím, dej mi odvahu se vzdát všeho,

co  mi brání poznat a plnit tvou vůli. Amen.

Duchovní slovo

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje Nikodémovi tajemství naší spásy a připomíná symbol kří...
Číst více
Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více