římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Připravovat se na příchod Pána rozvíjením darů

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Malá křížová cesta

Malá křížová cesta

Obrazy křížové cesty z tasovického redemptoristického kláštera
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více

Ježíš řekl: "Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete."

Petr mu řekl: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?"

On odpověděl: "Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.

Když si pak onen služebník řekne: `Můj pán dlouho nejde´ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.

Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více." (Lk 12,39-48)


Dnešní evangelium mluví o tom, co to znamená být připraven na příchod Pána. Nevíme, kdy přijde. Nejde o to bát se, kdy Pán přijde, úzkostlivě očekávat smrt. Pán touží, abychom žili svůj život v rozvíjení svých darů směrem k lásce k bližním.

Být věrným správcem Božích tajemství znamená čerpat z Ježíšova Srdce odpuštění, milosrdenství, lásku a pak rozdávat tento Boží život druhým.

Každý z nás máme své povolání a také povinnosti, skrze které máme naplnit toto základní Boží volání. Navíc Bůh nás obdaroval různými dary,  které máme rozvinout v prostředí jeho lásky. Využijme tedy veškerou Boží pomoc, naši šikovnost a fantazii, kterou máme od Boha, na rozvíjení mezilidských vztahů.

Která oblast mého života potřebuje akutní revizi? Kde bych před Pánem neobstál, kdyby přišel právě dnes, nebo v tomto okamžiku?


Ve chvilce ticha se zamysleme, kterými dary dnes mohu posloužit druhým podle Boží vůle.

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Malá křížová cesta

Malá křížová cesta

Obrazy křížové cesty z tasovického redemptoristického kláštera
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více