Radost z Boží štědrosti

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více

Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi." (Mk 9,38-40)


Bůh a jeho Duch svatý je svobodný ve svém jednání. Zcela nezištně rozdává své dary všem lidem. Dokonce Nebeský Otec žehná dobrým i zlým. Ve svém evangeliu nás Ježíš nabádá, abychom byli takoví, jaký je jeho Otec - abychom byli svatí. A výsadou Boží svatosti je štědrost.

Člověk by měl mít velkou radost, když někdo Boží mocí koná dobro. Zároveň se máme snažit my sami konat Boží skutky - milosrdenství, shovívavost, laskavost, dobré slovo, uzdravující dotek osobní přítomnosti, když to druhý potřebuje, a mnoho jiného. Tak bude moci Boží láska zaplavit svět.

Překonávejme ve svém srdci pokušení k nekonstruktivní kritice vůči jiným vyznáním, sousedům, známým. Toto kritizování někdy může vycházet z toho, že nečiníme to, co bychom měli. Možná ve své farnosti málo žijeme ve vzájemné lásce, která nechybí menším "sborům" u jiných vyznání.


Radujme se z každého dobra, které dnes uvidíme kolem sebe, a které budeme moci vykonat také my sami.

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více