Vzdát se toho, co zdržuje na cestě za Kristem

Duchovní slovo

Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více
Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Leave review
Lidé byli uzdravováni Ježíšem, stačilo se dotknout jeho roucha. Víra uzdrav...
Číst více
Hledat Boží uzdravení

Hledat Boží uzdravení

Leave review
Lidé byli uzdravováni Ježíšem, stačilo se dotknout jeho roucha. Víra uzdrav...
Číst více

Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný! A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními." (Mk 10,28-31)


Existuje věčnost. Nejenom věčné trvání člověka, ale také stav, jaký bude jednou definitivně prožívat. Rozhodující je, jaký život si vybereme zde na zemi. Záleží, jak se postavíme k výzvám našeho svědomí, k Božímu volání, k hlasu Ježíše Krista v nás. On volá: "Pojď za mnou!"

Opustit svět neznamená "nenávidět" stvořený viditelný vesmír, prostředí, ve kterém žijeme, dobré věci, které nebeský Otec daroval člověku k užívání. Nesmíme se však nechat pohltit naší žádostivostí ve všech oblastech našeho ducha. Naše rozhodování, naše "ano" a přiklonění se k tomu či onomu může způsobit, že se k Bohu přiblížíme nebo se od něj vzdálíme a odcizíme se mu.

Abychom s Bohem byli, musíme mnoho "věcí" opouštět. Opouštět všechno, co nás na cestě k němu zdržuje. Každý z nás alespoň tušíme, co je potřeba změnit. A někdy změnit znamená - zanechat to, opustit, vzdát se toho. Přestat konat zlo. Odtrhnout se od egoismu v konkrétní věci. To však nestačí. Další krok našeho růstu spočívá v tom, že vykročíme za Kristem. Opět v konkrétních skutečnostech. Většinou je to opak toho, v čem jsme hřešili. Porozjímejme nad tím, co to je v našem případě.


Pane Ježíši, prosím, očisti mé nitro,

ať lépe vidím temnotu mého srdce

a radostně se vydám za tebou

na cestu věčného života. Amen.

Duchovní slovo

Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více
Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Leave review
Lidé byli uzdravováni Ježíšem, stačilo se dotknout jeho roucha. Víra uzdrav...
Číst více
Hledat Boží uzdravení

Hledat Boží uzdravení

Leave review
Lidé byli uzdravováni Ježíšem, stačilo se dotknout jeho roucha. Víra uzdrav...
Číst více