Mezinárodní svatoklementská pěší pouť

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Dne 6. července 2019 se uskutečnila mezinárodní pěší pouť k sv. Klementu Hofbauerovi. K pěší pouti z Vídně do Tasovic, na které se účastnili věřící z Rakouska, se z Jaroslavic přidali také poutníci z farnosti Hrádek a z Tasovic. Doprovázel je pan farář z Hrádku P. Pavel Sobotka. Také se k pouti z Jaroslavic do Tasovic přidala polská mládež z Lublinu.

Kromě pěších poutníků do Tasovic dorazila skupina poutníků na kolech. Kromě rakouského redemptoristy to byli také studenti z Ukrajiny se svým rektorem.

Pouť z Jaroslavic se začala v 9 hodin ranní modlitební bohoslužbou, kde se na střídačku modlilo nebo zpívalo německo-česky. Pak se poutníci společně vydali do Tasovic, průvod poutníků nesl procesní kříž a modlili se růženec v češtině a němčině. V Tasovicích byla ve 13 hodin česko-německá mše svatá.

Hlavním celebrantem byl rakouský novokněz P. Richard Hansl. Na jeho "česko-německé primiční mši svaté" kázal redemptorista P. Dominic O'Toole. Na závěr mše svaté koncelebranti zakončili bohoslužbu v kapli sv. Klementa, na místě jeho narození. Věřící měli možnost obdržet také primiční požehnání od P. Richarda Hansla. Na této mši svaté se účastnili také místní věřící z Tasovic, Hodonic a Krhovic.

Po mši svaté se všichni společně setkali na občerstvení a přátelském popovídání si v klášterním sálu redemptoristů.

Tato pouť od hrobu sv. Klementa na místo jeho narození spojila a utužila přátelství mezi věřícími z Rakouska, Čech, Polska, Ukrajiny i Velké Británie. Věříme, že se toto přátelství bude i nadále utužovat.

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více