Mezinárodní svatoklementská pěší pouť

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více

Dne 6. července 2019 se uskutečnila mezinárodní pěší pouť k sv. Klementu Hofbauerovi. K pěší pouti z Vídně do Tasovic, na které se účastnili věřící z Rakouska, se z Jaroslavic přidali také poutníci z farnosti Hrádek a z Tasovic. Doprovázel je pan farář z Hrádku P. Pavel Sobotka. Také se k pouti z Jaroslavic do Tasovic přidala polská mládež z Lublinu.

Kromě pěších poutníků do Tasovic dorazila skupina poutníků na kolech. Kromě rakouského redemptoristy to byli také studenti z Ukrajiny se svým rektorem.

Pouť z Jaroslavic se začala v 9 hodin ranní modlitební bohoslužbou, kde se na střídačku modlilo nebo zpívalo německo-česky. Pak se poutníci společně vydali do Tasovic, průvod poutníků nesl procesní kříž a modlili se růženec v češtině a němčině. V Tasovicích byla ve 13 hodin česko-německá mše svatá.

Hlavním celebrantem byl rakouský novokněz P. Richard Hansl. Na jeho "česko-německé primiční mši svaté" kázal redemptorista P. Dominic O'Toole. Na závěr mše svaté koncelebranti zakončili bohoslužbu v kapli sv. Klementa, na místě jeho narození. Věřící měli možnost obdržet také primiční požehnání od P. Richarda Hansla. Na této mši svaté se účastnili také místní věřící z Tasovic, Hodonic a Krhovic.

Po mši svaté se všichni společně setkali na občerstvení a přátelském popovídání si v klášterním sálu redemptoristů.

Tato pouť od hrobu sv. Klementa na místo jeho narození spojila a utužila přátelství mezi věřícími z Rakouska, Čech, Polska, Ukrajiny i Velké Británie. Věříme, že se toto přátelství bude i nadále utužovat.

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více