Pouť motorkářů v Tasovicích, rodišti sv. Klementa Hofbauera

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

V sobotu 30. května 2020 se u kláštera ozýval netradiční hukot motorů. To přijeli motorkáři na svou první pouť k sv. Klementu Hofbauerovi. Jedním z motorkářského zbožného "gangu" byl farář ze sousední farnosti P. Pavel Sobotka.

Po příjezdu a krátkém přivítání s redemptoristy, jsme se odebrali do kostela sv. Klementa Hofbauera a tam P. Jan Sokulski oslovil přítomné a uvedl je do krátkého životopisu sv. Klementa Hofbauera. Také podotkl, že sám jezdil na motorce, takže mu "motorkaření" není cizí.

Po společné modlitbě jsme se pak s našimi motorizovanými přáteli rozloučili a domluvil se na naplánování další poutě.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více