Pěší a cyklistická pouť saleziánské rodiny k sv. Klementovi

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

V pátek 17. července 2020 se uskutečnila pěší a cyklistická pouť salziánské rodiny k sv. Klementovi. V kostele ve Slupu, který je v sousední farnosti Hrádek, se poutníci pomodlili růženec a vydali se do Tasovic. V Tasovicích pak v kostele sv. Klementa Hofbauera prožili poutní mši svatou, kde hlavním celebrantem byl salezián P. Zdeněk Demel.

Po mši svaté a po obědě v Hodonicích se poutníci vydali na cestu do kostela v Dyje. Tady P. Zdeněk měl přednášku o současné misijní práci saleziánů. Poutníci si také prohlídli dyjský kostel a pak se kolem čtvrté hodiny odpolední vydali na zpáteční cestu domů.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více