První svaté přijímání dětí v Tasovicích

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

V neděli 31.5.2020 při slavnostní mši svaté v 11 hodin v kostele sv. Klementa Hofbauera poprvé přijali eucharistického Ježíše děti z farnosti Tasovice, Hodonice, Dyje. Tomáš Hrdina, Tomáš Procházka, David Vašina a Josef Kupkár se také společně modlili před přijetím Pána Ježíše a také mu pak společně poděkovali po svatém přijímání. Liturgii předsedal farář P. Jan Sokulski, C.Ss.R.

Celá farnost také podpořila prvopřijímající svými modlitbami a všichni jsme prožili společnou radost z příchodu Ježíše do srdcí jeho milovaných dětí.

Podporujme i nadále tyto děti modlitbou a dobrým příkladem, aby si zachovaly víru, žily živé svědectví Boží lásky v jejich srdcích a zůstaly Bohu věrné až do konce života.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více