Začátek adventu ve farnosti sv. Klementa Hofbauera

Duchovní slovo

Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více
Pronásledovaný Ježíš

Pronásledovaný Ježíš

Leave review
Předpověď nenávisti židů vůči Pánu Ježíši. Velmi přesný popis důvodu nenávi...
Číst více

V Hodonicích dne 1.12.2018 v 15:00 proběhlo slavnostní "otevření adventu" posvěcením  vánočního stromu. Na začátek všechny přítomné přivítal starosta obce Hodonic Bc. Pavel Houšť a pak předal slovo P. Josefovi Michalčíkovi, který v krátkém proslovu připomenul, adventem má přijít do našich rodin větší láska, milosrdenství a porozumění, abychom se na Vánoce - narození Ježíše - dobře připravili.

P. Josef krátké slovo zakončil požehnáním vánočního stromu, který se v 17:00 hodin rozzářil do chladné prosincové noci. Mezitím vystoupilo několik dětských pěveckých sborů. Lidé se zahřívali dobrým slovem, svařákem nebo jinými horkými nápoji. V blízkém kulturním domu různé spolky prodávaly své výrobky, nabízeli dětem zdobení perníčků apod.

Zvláště v dnešní době je důležité zdůrazňovat živou křesťanskou tradici, na které stojí nejenom evropská kultura, ale také skutečná záchrana člověka.


Duchovní slovo

Hledat Boha přijímáním pravdy

Hledat Boha přijímáním pravdy

Leave review
Ježíš konstatuje neochotu uvěřit u farizeů a zákoníků. Jsou zaslepeni svou ...
Číst více
Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Leave review
Ježíš prožívá smutek nad nepřijetím od těch, kteří mu měli být nejblíže - k...
Číst více
Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo je světlem pro náš život

Leave review
Božím slovem je Ježíš Kristus, světlo světa, které prozařuje každého člověk...
Číst více
Pronásledovaný Ježíš

Pronásledovaný Ježíš

Leave review
Předpověď nenávisti židů vůči Pánu Ježíši. Velmi přesný popis důvodu nenávi...
Číst více