Obraťte se ke mně celým svým srdcem

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Nyní - praví Hospodin- obraťte se ke mně celým svým srdcem. (Joel 2,12)

Slovo "nyní"v tomto Božím volání je naléhavé, nepřipouští váhání. Toto slovo vyžadujeokamžité naplnění.

Můžeme téměř prožít,jak prorok Joel volal Boží lid k obrácení. Můžeme to objevit také v naléhavémvolání apoštola Pavla: "Hle, nyní je čas příhodný, nyní je denspásy!" (2 Kor 6,2)

Jak Pavel, tak iprorok Joel, mluví o tom stejném: Bůh neustále touží obdarovat nás svoumilostí. Je ustavičně ochoten nás žehnat. Toto je dobré si uvědomit, kdyžzačínáme čtyřicetidenní půst.

Když nás tedy Bůh chceobdarovat, k čemu je potřebný vlastně půst? Bůh žije v neustálém "nyní -teď". Pro nás to "nyní" netrvá pořád. Potřebujeme různá období,jakým je např. půst, abychom Bohu věnovali větší pozornost. Musíme si připomínat,že je důležité zjednodušit si své plány a dívat se intenzivněji na Boha.

Potřebujeme slyšetvolání k důslednější modlitbě nebo postu, aby otřásly naší rutinou a přinutilinás více toužit po Bohu.

Využijme následujícíchčtyřicet dní na duchovní obnovu. Pokud stíháme svou modlitbu jenom taknarychlo, právě dnes - nyní - můžeme začít znovu. Jinak. Lépe.

Každý den darujme Bohualespoň deset minut navíc. Pokud se nám to zdá příliš - tak osm. Bez ohledu na to, kolik  času mu věnujeme, stane se to pro náspříležitostí, abychom se na chvilku vzdálili svým starostem a dali se více kdispozici Bohu.

Otevřeme-li mu den coden své srdce při čtení Svatého Písma, nezapomeňme se také nad Božím slovemzamyslet. Je adresováno každému z nás.

Snažme se porozuměttomu, co nám Bůh chce říci. V každém malém úseku času, který Bohu věnujeme,objevíme, že mu můžeme čím dál tím více důvěřovat a zakusíme podle jehopříslibů pokoj duše. Bůh každého z nás chce obdarovat svou přítomností, silou,pokojem a milosrdenstvím. Zároveň nás chce ale také naučit, abychom se chovalik druhým, jak on jedná ve svém milosrdenství s námi. To je ta nejlepšízkušenost postu.

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více