Obraťte se ke mně celým svým srdcem

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Nyní - praví Hospodin - obraťte se ke mně celým svým srdcem. (Joel 2,12)

Slovo "nyní" v tomto Božím volání je naléhavé, nepřipouští váhání. Toto slovo vyžaduje okamžité naplnění.

Můžeme téměř prožít, jak prorok Joel volal Boží lid k obrácení. Můžeme to objevit také v naléhavém volání apoštola Pavla: "Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!" (2 Kor 6,2)

Jak Pavel, tak i prorok Joel, mluví o tom stejném: Bůh neustále touží obdarovat nás svou milostí. Je ustavičně ochoten nás žehnat. Toto je dobré si uvědomit, když začínáme čtyřicetidenní půst.

Když nás tedy Bůh chce obdarovat, k čemu je potřebný vlastně půst? Bůh žije v neustálém "nyní - teď". Pro nás to "nyní" netrvá pořád. Potřebujeme různá období, jakým je např. půst, abychom Bohu věnovali větší pozornost. Musíme si připomínat, že je důležité zjednodušit si své plány a dívat se intenzivněji na Boha.

Potřebujeme slyšet volání k důslednější modlitbě nebo postu, aby otřásly naší rutinou a přinutili nás více toužit po Bohu.

Využijme následujících čtyřicet dní na duchovní obnovu. Pokud stíháme svou modlitbu jenom tak narychlo, právě dnes - nyní - můžeme začít znovu. Jinak. Lépe.

Každý den darujme Bohu alespoň deset minut navíc. Pokud se nám to  zdá příliš - tak osm. Bez ohledu na to, kolik  času mu věnujeme, stane se to pro nás příležitostí, abychom se na chvilku vzdálili svým starostem a dali se více k dispozici Bohu.

Otevřeme-li mu den co den své srdce při čtení Svatého Písma, nezapomeňme se také nad Božím slovem zamyslet. Je adresováno každému z nás.

Snažme se porozumět tomu, co nám Bůh chce říci. V každém malém úseku času, který Bohu věnujeme, objevíme, že mu můžeme čím dál tím více důvěřovat a zakusíme podle jeho příslibů pokoj duše. Bůh každého z nás chce obdarovat svou přítomností, silou, pokojem a milosrdenstvím. Zároveň nás chce ale také naučit, abychom se chovali k druhým, jak on jedná ve svém milosrdenství s námi. To je ta nejlepší zkušenost postu.

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více