římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Štědrost není závislá na majetku

Duchovní slovo

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více

Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: "Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí." (Lk 21,1-4)


Bůh se dívá, ale nešmíruje. Lidé touží být jako Bůh. Zpravodajské služby, nadnárodní mocenské skupiny, které chtějí ovládnout dění ve světě, svobodní zednáři a jim podobní, se snaží o využití nejmodernějších technologií na "kontrolu" lidské populace. Chtějí vidět nejenom "do hlavy" svým obětem, ale také do jejich srdce. Důvodem jejich jednání je hamižnost po moci, touha ovládat a mít vliv, touha tvořit dějiny ve svůj prospěch a některým jde také o zničení růstu Božího království zde na zemi.

Bůh se dívá jinak. Bůh vidí do srdce člověka, vidí hlubiny úmyslů našeho vnějšího jednání. A právě v tomto jádru naší duše se tvoří skutečná hodnota vnějšího skutku. Bůh se dívá s láskou a láska, která vyvěrá z Boží podstaty, je základním měřítkem skutečné hodnoty naší činnosti.

Boháči dávali nemalé sumy na Boží chrám. Zůstaly jim také nemalé částky k zabezpečení si dostatečného množství životních prostředků. Chudá vdova, kterou Ježíš spatřil, darovala Bohu skrze vnější dar celý svůj život, celou svou naději. Chtěla tak vyjádřit vděčnost a také si uvědomovala Boží štědrost.

Většinou druhé obdarováváme ze svého nadbytku. Jak je však Bohu milé, když nalezneme odvahu obdarovat se navzájem tak, že sebe skutečně jeden druhému darujeme. Tedy když nepočítáme čas, který druhému věnujeme. Když půjčujeme a nečekáme, že nám bude vráceno. Když z lásky k bližnímu něco skutečně ztratíme, aby ten druhý byl obdarován životem, který proudí z nezištné lásky.


Pane Ježíši, dej nám milost, ať nalezneme odvahu ke skutečné vděčnosti.

Dej nám dar fascinace tvou láskou, vděčnost za tvou neustálou dobrotu,

trpělivost, laskavost, shovívavost, milosrdenství, tajemnou prozřetelnost.

Dej, ať projevujeme našim bližním lásku úplnou, celou, beze zbytku.

Lásku, která se umí vyjádřit skrze malé věci, ve  kterých se však skrývá celá.

Lásku, která si druhého váží pro něj samého. Lásku, která nehledá sebe.

Dej nám tuto lásku! Amen.

Duchovní slovo

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více