Štědrost není závislá na majetku

Duchovní slovo

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslouchat Bohu a bližnímu, abychom mohli pak dobře...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské ženy. Ona se před ním pokořuje a využívá pok...
Číst více
Co poskvrňuje člověka

Co poskvrňuje člověka

Hříchy vycházejí z našeho srdce a jsme zodpovědní za zlo, které konáme. Obr...
Číst více
Žít pravdivě svůj život

Žít pravdivě svůj život

Ježíš poukazuje na pokrytectví farizejů a učitelů zákona. Učí je pravdivému...
Číst více

Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: "Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí." (Lk 21,1-4)


Bůh se dívá, ale nešmíruje. Lidé touží být jako Bůh. Zpravodajské služby, nadnárodní mocenské skupiny, které chtějí ovládnout dění ve světě, svobodní zednáři a jim podobní, se snaží o využití nejmodernějších technologií na "kontrolu" lidské populace. Chtějí vidět nejenom "do hlavy" svým obětem, ale také do jejich srdce. Důvodem jejich jednání je hamižnost po moci, touha ovládat a mít vliv, touha tvořit dějiny ve svůj prospěch a některým jde také o zničení růstu Božího království zde na zemi.

Bůh se dívá jinak. Bůh vidí do srdce člověka, vidí hlubiny úmyslů našeho vnějšího jednání. A právě v tomto jádru naší duše se tvoří skutečná hodnota vnějšího skutku. Bůh se dívá s láskou a láska, která vyvěrá z Boží podstaty, je základním měřítkem skutečné hodnoty naší činnosti.

Boháči dávali nemalé sumy na Boží chrám. Zůstaly jim také nemalé částky k zabezpečení si dostatečného množství životních prostředků. Chudá vdova, kterou Ježíš spatřil, darovala Bohu skrze vnější dar celý svůj život, celou svou naději. Chtěla tak vyjádřit vděčnost a také si uvědomovala Boží štědrost.

Většinou druhé obdarováváme ze svého nadbytku. Jak je však Bohu milé, když nalezneme odvahu obdarovat se navzájem tak, že sebe skutečně jeden druhému darujeme. Tedy když nepočítáme čas, který druhému věnujeme. Když půjčujeme a nečekáme, že nám bude vráceno. Když z lásky k bližnímu něco skutečně ztratíme, aby ten druhý byl obdarován životem, který proudí z nezištné lásky.


Pane Ježíši, dej nám milost, ať nalezneme odvahu ke skutečné vděčnosti.

Dej nám dar fascinace tvou láskou, vděčnost za tvou neustálou dobrotu,

trpělivost, laskavost, shovívavost, milosrdenství, tajemnou prozřetelnost.

Dej, ať projevujeme našim bližním lásku úplnou, celou, beze zbytku.

Lásku, která se umí vyjádřit skrze malé věci, ve  kterých se však skrývá celá.

Lásku, která si druhého váží pro něj samého. Lásku, která nehledá sebe.

Dej nám tuto lásku! Amen.

Duchovní slovo

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslouchat Bohu a bližnímu, abychom mohli pak dobře...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské ženy. Ona se před ním pokořuje a využívá pok...
Číst více
Co poskvrňuje člověka

Co poskvrňuje člověka

Hříchy vycházejí z našeho srdce a jsme zodpovědní za zlo, které konáme. Obr...
Číst více
Žít pravdivě svůj život

Žít pravdivě svůj život

Ježíš poukazuje na pokrytectví farizejů a učitelů zákona. Učí je pravdivému...
Číst více