Advent - žít Boží slovo

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům:

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále.

Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký.“ (Mt 7,21.24-27)


Naslouchání Bohu, který k nám mluví, vyžaduje jistou citlivost vnímat život nejenom smysly, ale také celou duší, celou svou silou, všemi dary, které jsme od Boha obdrželi. Neustále jsme pokoušeni k tomu, aby náš náboženský život byl nějakým nezávazným doplňkem k tomu, co žijeme, jak jednáme. Případně jsme pokoušeni, aby se náš vztah k Bohu omezoval na ranní a večerní modlitbu, pravidelné chození do kostela a tečka.

Bůh je však Bohem našeho celého života. Do kostela jdeme proto, abychom přijali v Eucharistii samotného Ježíše Krista a jeho moc ne pro naše zájmy. Nechodíme si pro Boží požehnání, aby se dařilo našemu byznysu, ale Božím věcem. Tím prvním krokem je přijímání. Přijímání Boha s jeho vůlí, s tím, co nám dává. Je to přijímání jeho lásky k nám, jeho darů, jeho příslibů. Posíleni Boží přítomností se v jasu Boží lásky objevují naše temnoty a vedlejší cesty, které nevedou k lásce. Boží přítomnost nás pak osvobozuje v jeho odpuštění a milosrdenství.

Pak následuje druhý krok - začít se chovat, jak se ke mně chová Bůh. Osobní modlitba a přijímání svátostí musí vytvářet nerozlučnou jednotu se způsobem našeho života. Jinak budeme prožívat základní vnitřní rozpor. Bůh bude pouze Bohem našich kostelů a naučených frází. Pak se budeme podobat pošetilému muži, který si postavil dům na písku a je jenom otázkou času, kdy se takový dům zřítí. Dnešním evangeliem jsme tedy pozváni k obrácení se od formalizmu k přijetí Božího slova do celého prostoru našeho bytí.


Pane Ježíši, dej, ať se zřetelně podívám na svůj život. To, co mi vyčítá tvé učení a svědomí, ať přestanu dělat. Dej mi sílu ke změně, abych tě mohl přijímat s čistým srdcem. Jsem hříšný člověk, ale právě proto tě potřebuji. Očišťuj mé nitro od veškeré přetvářky a obdaruj mě, prosím, dobrým úmyslem, láskou k tobě i bližním a také zdravým přijetím sebe v ochotě se měnit podle tvé vůle. Amen. 

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více