Staňme se Božími přáteli

Duchovní slovo

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postní období, které vyústí v oslavu Ježíšova zmrt...
Číst více
Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

 

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!"

Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka." (Mk 3,31-35)


Snaha o dokonalost, podstata duchovního života spočívá v tom, že necháme Bohu svobodu, aby nám přetvářel srdce podle jeho Srdce. To se děje za naší plné účasti ve snaze přijímat Boží dary a zaměřit je v lásce ke službě druhým. Tak se Bohu stáváme blízkými, začínáme mu rozumět a nakonec budeme ve své osobní svobodě s Bohem ve všem zajedno.

Panna Maria, Ježíšova Matka, se učila naslouchat Boží vůli. Stala se jeho nejbližší - nejenom tím, že byla jeho matkou - ale především tím, že zcela naslouchala Božímu slovu ve svém srdci. Maria si události Ježíšova života, zvláště ty, kterým nerozuměla, uchovávala ve svém srdci a uvažovala o nich ve snaze nalézt to, co si přeje Bůh. Tím se stala Ježíši bližší, než to činilo její mateřství.

Být ve svém životě s Ježíšem, naslouchat mu a nechat si jeho slovem přetvořit život z egoismu k lásce - to je naše životní cesta, kterou se také vydala Ježíšova Matka Maria. Kráčejme s ní i tento den, ve kterém nám Bůh naznačí, co si přeje.

Sv. Tomáš Akvinský, který v Kristu viděl světlo moudrosti a cestu života vyslovil definici lásky následovně: "Láska je přátelství člověka s Bohem." Náboženství není povinnost, ale přátelství s Bohem, společná radost z tvůrčí síly, která se projevuje vzájemnou láskou, tvořivostí, vítězstvím dobra nad zlem.


"Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,

ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem,

pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz,

svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,

moudrost, která tě nalézá,

život, který se ti líbí,

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne

a důvěru, jež mě učiní zcela tvým."

(Modlitba převzata z Modlitební knihy vydané Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2001:  http://www.ikarmel.cz )


Duchovní slovo

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postní období, které vyústí v oslavu Ježíšova zmrt...
Číst více
Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více