Bůh pláče nad tvrdostí lidského srdce

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

Když už byli blízko Jeruzaléma a Ježíš uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil." (Lk 19,41-44)


Všemohoucí Bůh nechal člověku svobodu. Člověk tak může hledat pravdu, zamilovat si ji a podle ní žít. Znamená to však i možnost, že se člověk Bohu obrátí zády. Každý z nás dostáváme dostatek milosti na to, abychom žili způsobem milým Bohu. Ne každý to však dělá. Ježíš se přibližuje a dívá se na náš život a především na naše srdce, jestli ho hledá a chce přijmout. Když se přiblížil k Jeruzalému, poznal, že nebude přijat. Starší lidu, představitelé Izraele, ho odsoudí a vyvedou za město k ukřižování. Toto se děje v našem nitru každým smrtelným hříchem.

Máme ještě čas obrátit se k Bohu celým srdcem. Využijme přítomnosti k vytváření dobra, pokoje, vzájemnému odpuštění, smíření. Buďme trpěliví s těmi, s kterými se smířit zatím nedá. Hledejme možnosti, jak rozvíjet dobro. Používejme k tomu veškerou šikovnost a talenty, které máme od Boha. Potom, když se k nám jednou přiblíží náš Pán, na jeho obličeji se ukáže světlo radosti a slzy štěstí. Tímto způsobem se snažme obdarovat Pána Ježíše radostí. On nás pak obdaruje uvedením do plnosti lásky a života.


Pane, dej nám milost obrácení, ať svým chováním rozdáváme světlo tvé přítomnosti našim bližním a tak vytváříme nový Jeruzalém už zde na zemi. Amen.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více