Boží pomoc v pronásledování

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy." (Lk 21,12-19)


Jednou z nejsmutnějších skutečností v našem světě je odvděčit se druhému zlem za vykonané dobro. Podezíravost, domýšlení si, nevíra v možnost dobrého úmyslu u druhých. Zvláště podezřelé v dnešním světě je, když někdo rozdává nezištně, když někdo půjčuje, aniž by vymáhal zpátky, když někdo žije věrným manželským životem, když v práci nepodvádí a nekrade. Pro tento svět je takový člověk trnem v oku, je tichou výčitkou, která připomíná, že každý z nás máme svědomí.

Nedivme se, když nás budou někteří lidé nesnášet kvůli dobru, o které se snažíme. Náš Pán nám to připomíná. On, který vyzařoval a činil plnost dobra, jasně vyjádřil pravdu o našem životě i štěstí. Byl pronásledován, protože někteří nesnesli žár pravdy a jejich pýcha si ucpávala uši před výzvou k obrácení vlastního života.

Počítejme s překážkami, ale nesoustřeďujme se na ně. Spíše znovu a znovu vyznejme svoji víru v Boží dobrotu, že nás bude hájit sám Duch svatý v jakémkoli pronásledování. Bůh nám dá řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný náš protivník.


Ve chvilce ticha vložme všechny své starosti Pánu. Také se nechme ve zkroušenosti srdce od něj očistit z veškerého připodobňování se tomuto světu. Obnovme si před Bohem snahu žít ve všem tak, jak to od nás očekává.

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více