Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Duchovní slovo

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Leave review
Bůh nám přináší věčný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho s...
Číst více
Panna Maria bolestná

Panna Maria bolestná

Leave review
Pod křížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vůlí. Přijměm...
Číst více
Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Leave review
Římský setník, velitel okupační jednotky, pokorně prosí o Ježíše o uzdraven...
Číst více
Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Leave review
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdra...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům:

"Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. (Jan 12,24-26)


Každý z nás má od Boha jedinečné dary. Tím největším je dar lásky - lásku dávat a přijímat. A toto může každý žít neopakovatelným způsobem v tajemství své jedinečnosti před Bohem. Projevy lásky mohou být různé, ale mají společnou podstatu - zapomínat na sebe a vydávat se druhým.

Abychom však mohli milovat druhé, potřebujeme přijímat Boží lásku, Bohem se nechat přetvářet, Bohu se odevzdávat, aby nás očišťoval a uzdravoval. Také se musíme učit přijímat lásku od druhých, ať to dělají jakkoli "kostrbatě". V každém projevu opravdové lásky se totiž skrývá Bůh, vždyť On je láska.

V pravé lásce se také skrývá oběť Ježíše Krista, protože vždy nějakým způsobem vyžaduje zříkání se, odumírání sobě a vydání sebe druhému v důvěře, a to i tehdy, když to nevyzařuje od toho druhého. Bůh si nás zamiloval už tehdy, když jsme byli ještě hříšní a přichází k nám i tehdy, když jsme ponořeni do různých hříchů a nedostatku lásky.


Dnešní den si uvědomme své dary, které nemusí být na první pohled velké v očích tohoto světa a snažme se posloužit skrze ně druhým. Když budeme dávat bližního na přednější místo, než sebe, pak zjistíme, že i nějakou maličkostí, kterou druhému uděláme radost, přineseme něco neopakovatelného a věčného do tohoto pomíjivého světa. Vždyť každý projev opravdové lásky má pečeť živého a věčného Boha.


Duchovní slovo

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Leave review
Bůh nám přináší věčný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho s...
Číst více
Panna Maria bolestná

Panna Maria bolestná

Leave review
Pod křížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vůlí. Přijměm...
Číst více
Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Leave review
Římský setník, velitel okupační jednotky, pokorně prosí o Ježíše o uzdraven...
Číst více
Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Leave review
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdra...
Číst více