římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Dorůst do dětské důvěry k Bohu

Duchovní slovo

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé víry v Boha a kultury života
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové viděli zmrtvýchvstalého Krista. Uvěřil, až kdy...
Číst více
Maria - Matka ustavičné pomoci

Maria - Matka ustavičné pomoci

Leave review
Dějiny obrazu Panny Marie Matky ustavičné pomoci
Číst více
Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více

Ježíš řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." (Lk 13,18-21)


Dnešní společnost je hnána výkonem, užitkovostí, úspěchem, rychlým výdělkem, honěním se za rychlejším a efektivnějším technologickým rozvojem, který má zabezpečit levnější výrobu a rychlejší prodej. Téměř na každém kroku můžeme vnímat tento shon, tlak na současného člověka, aby podával větší a větší výkony v práci, v domácnosti, ve vztazích a také ve volném čase.

Podobný pocit můžeme mít i v náboženské oblasti, kdy se nám může zdát, že nejsme dost svatí, "promodlení", trpěliví, asketičtí. Máme špatný pocit, když se nám nedaří "výkonnostně" se modlit, konat mnoho dobrých skutků a ukázat Bohu, kolik toho pro něj dokážeme  udělat.

Jenomže Boží království v sobě nese tichý, dlouhý, nenápadný růst. Hořčičné zrnko sice nakonec vyroste ve velký keř, ale za patřičnou dobu. Aby kvas prokvasil těsto, je potřebný čas. Abychom mohli růst v poznání Boha, v lásce k němu a k lidem, nesmíme uspíšit Boží působení v nás umělými zkratkami. Někteří chtějí ze svého vztahu k Bohu udělat nějaké fitness centrum, kdy očekávají za "odmakaný čas" adekvátní "svaly" nebo výkonnost.

Hořčičné zrnko roste pomalu, potřebuje mít dobrou zem, dostatek vláhy, světla, přiměřenou teplotu.

Pro růst Božího království v nás je důležité, abychom se den co den vystavovali Světlu, kterým je Ježíš v pravidelné modlitbě; abychom přijímali vláhu Božího slova, nechali zahřát své ledové srdce eucharistií, svátostí smíření - tedy láskou tryskající z Božského Srdce Ježíšova. Postupný růst znamená, že se naučíme tichému dialogu s Bohem, necháme v jeho rukou napětí našeho nitra i dnešní doby. Budeme dozrávat do plnosti Boží vlády v nás, budeme se učit Bohu důvěřovat v chaosu nabídek dnešní doby, aniž bychom se jimi nechali pohltit. Pak v nás Boží království začne dozrávat a bude přinášet pravé ovoce Ducha.


Pane Ježíši, věčný Králi,

Přijď do mého srdce se svým královstvím,

královstvím míru, lásky, čistoty a pokoje.

Staň se mou moudrostí, cestou i cílem,

ať v čase, který mi je vyměřen,

doroste hořčičné zrno mého života

do plné dospělosti dětské odevzdanosti

Tobě i nebeskému Otci. Amen.

Duchovní slovo

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé víry v Boha a kultury života
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové viděli zmrtvýchvstalého Krista. Uvěřil, až kdy...
Číst více
Maria - Matka ustavičné pomoci

Maria - Matka ustavičné pomoci

Leave review
Dějiny obrazu Panny Marie Matky ustavičné pomoci
Číst více
Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více