římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Dorůst do dětské důvěry k Bohu

Duchovní slovo

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné srdce svého Otce
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více

Ježíš řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." (Lk 13,18-21)


Dnešní společnost je hnána výkonem, užitkovostí, úspěchem, rychlým výdělkem, honěním se za rychlejším a efektivnějším technologickým rozvojem, který má zabezpečit levnější výrobu a rychlejší prodej. Téměř na každém kroku můžeme vnímat tento shon, tlak na současného člověka, aby podával větší a větší výkony v práci, v domácnosti, ve vztazích a také ve volném čase.

Podobný pocit můžeme mít i v náboženské oblasti, kdy se nám může zdát, že nejsme dost svatí, "promodlení", trpěliví, asketičtí. Máme špatný pocit, když se nám nedaří "výkonnostně" se modlit, konat mnoho dobrých skutků a ukázat Bohu, kolik toho pro něj dokážeme  udělat.

Jenomže Boží království v sobě nese tichý, dlouhý, nenápadný růst. Hořčičné zrnko sice nakonec vyroste ve velký keř, ale za patřičnou dobu. Aby kvas prokvasil těsto, je potřebný čas. Abychom mohli růst v poznání Boha, v lásce k němu a k lidem, nesmíme uspíšit Boží působení v nás umělými zkratkami. Někteří chtějí ze svého vztahu k Bohu udělat nějaké fitness centrum, kdy očekávají za "odmakaný čas" adekvátní "svaly" nebo výkonnost.

Hořčičné zrnko roste pomalu, potřebuje mít dobrou zem, dostatek vláhy, světla, přiměřenou teplotu.

Pro růst Božího království v nás je důležité, abychom se den co den vystavovali Světlu, kterým je Ježíš v pravidelné modlitbě; abychom přijímali vláhu Božího slova, nechali zahřát své ledové srdce eucharistií, svátostí smíření - tedy láskou tryskající z Božského Srdce Ježíšova. Postupný růst znamená, že se naučíme tichému dialogu s Bohem, necháme v jeho rukou napětí našeho nitra i dnešní doby. Budeme dozrávat do plnosti Boží vlády v nás, budeme se učit Bohu důvěřovat v chaosu nabídek dnešní doby, aniž bychom se jimi nechali pohltit. Pak v nás Boží království začne dozrávat a bude přinášet pravé ovoce Ducha.


Pane Ježíši, věčný Králi,

Přijď do mého srdce se svým královstvím,

královstvím míru, lásky, čistoty a pokoje.

Staň se mou moudrostí, cestou i cílem,

ať v čase, který mi je vyměřen,

doroste hořčičné zrno mého života

do plné dospělosti dětské odevzdanosti

Tobě i nebeskému Otci. Amen.

Duchovní slovo

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné srdce svého Otce
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění Boží vůle a odmítá nabídky laciného štěstí a m...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apoštoly na hoře Tábor.
Číst více