Dorůst do dětské důvěry k Bohu

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více

Ježíš řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." (Lk 13,18-21)


Dnešní společnost je hnána výkonem, užitkovostí, úspěchem, rychlým výdělkem, honěním se za rychlejším a efektivnějším technologickým rozvojem, který má zabezpečit levnější výrobu a rychlejší prodej. Téměř na každém kroku můžeme vnímat tento shon, tlak na současného člověka, aby podával větší a větší výkony v práci, v domácnosti, ve vztazích a také ve volném čase.

Podobný pocit můžeme mít i v náboženské oblasti, kdy se nám může zdát, že nejsme dost svatí, "promodlení", trpěliví, asketičtí. Máme špatný pocit, když se nám nedaří "výkonnostně" se modlit, konat mnoho dobrých skutků a ukázat Bohu, kolik toho pro něj dokážeme  udělat.

Jenomže Boží království v sobě nese tichý, dlouhý, nenápadný růst. Hořčičné zrnko sice nakonec vyroste ve velký keř, ale za patřičnou dobu. Aby kvas prokvasil těsto, je potřebný čas. Abychom mohli růst v poznání Boha, v lásce k němu a k lidem, nesmíme uspíšit Boží působení v nás umělými zkratkami. Někteří chtějí ze svého vztahu k Bohu udělat nějaké fitness centrum, kdy očekávají za "odmakaný čas" adekvátní "svaly" nebo výkonnost.

Hořčičné zrnko roste pomalu, potřebuje mít dobrou zem, dostatek vláhy, světla, přiměřenou teplotu.

Pro růst Božího království v nás je důležité, abychom se den co den vystavovali Světlu, kterým je Ježíš v pravidelné modlitbě; abychom přijímali vláhu Božího slova, nechali zahřát své ledové srdce eucharistií, svátostí smíření - tedy láskou tryskající z Božského Srdce Ježíšova. Postupný růst znamená, že se naučíme tichému dialogu s Bohem, necháme v jeho rukou napětí našeho nitra i dnešní doby. Budeme dozrávat do plnosti Boží vlády v nás, budeme se učit Bohu důvěřovat v chaosu nabídek dnešní doby, aniž bychom se jimi nechali pohltit. Pak v nás Boží království začne dozrávat a bude přinášet pravé ovoce Ducha.


Pane Ježíši, věčný Králi,

Přijď do mého srdce se svým královstvím,

královstvím míru, lásky, čistoty a pokoje.

Staň se mou moudrostí, cestou i cílem,

ať v čase, který mi je vyměřen,

doroste hořčičné zrno mého života

do plné dospělosti dětské odevzdanosti

Tobě i nebeskému Otci. Amen.

Duchovní slovo

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - hvězdou - která je přivedla k Ježíši. Všichni ...
Číst více
V pokušení se utíkejme k Ježíši

V pokušení se utíkejme k Ježíši

Leave review
Potřebujeme zcela odevzdávat svůj život Kristu a nechat ho působit v našem ...
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Číst více