Ježíš nás učí moudrosti života

Duchovní slovo

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslouchat Bohu a bližnímu, abychom mohli pak dobře...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské ženy. Ona se před ním pokořuje a využívá pok...
Číst více
Co poskvrňuje člověka

Co poskvrňuje člověka

Hříchy vycházejí z našeho srdce a jsme zodpovědní za zlo, které konáme. Obr...
Číst více
Žít pravdivě svůj život

Žít pravdivě svůj život

Ježíš poukazuje na pokrytectví farizejů a učitelů zákona. Učí je pravdivému...
Číst více

Ježíš řekl zástupům: "Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!" Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má." (Mk 4,21-25)


Bůh nás stvořil, abychom jeden druhému zářili dobrem, které do nás vložil. Každý máme jiné dary, ne však pro chlubení se, ale k posloužení druhým v atmosféře přijetí a obdarování. To je Boží království. Toto jako první dělá Bůh. On nám září láskou a neustálým obdarováváním den co den. S tím by měla být spojena naše velká vděčnost.

Smýšlení srdcí, nejtajnější úmysly člověka a důvody jednání jsou před Bohem v jasném světle a Bůh je má jako na dlani. Proto Ježíš dával důraz na změnu smýšlení, aby nás nakonec temnota, která se v nás nachází, nepohltila. Dá se totiž před druhými kamuflovat špatný úmysl, který se zahalí do zdání dobra. Kolik masek si nosíme, aby lidé neodhalili pravou podstatu našich rozhodnutí. Bůh to však odhaluje a dává do jasného světla posouzení jeho láskou. Temnota před Bohem neobstojí.

S tím souvisí i náš vztah k druhým. Jakou míru dobrého smýšlení, ochoty pomoci, projevit lásku - ale také z druhé strany - jakou míru zla vůči našim bližním v našem jednání a úmyslech konáme - tak to jednou dopadne na naši hlavu v plné míře a ještě nám bude přidáno. Zamysleme se, jak o našich nejbližších smýšlíme a jak se k ním chováme.


Ve chvilce ticha předložme Pánu ve své modlitbě poděkování za jeho dary a prosby o dar obrácení.

Duchovní slovo

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslouchat Bohu a bližnímu, abychom mohli pak dobře...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské ženy. Ona se před ním pokořuje a využívá pok...
Číst více
Co poskvrňuje člověka

Co poskvrňuje člověka

Hříchy vycházejí z našeho srdce a jsme zodpovědní za zlo, které konáme. Obr...
Číst více
Žít pravdivě svůj život

Žít pravdivě svůj život

Ježíš poukazuje na pokrytectví farizejů a učitelů zákona. Učí je pravdivému...
Číst více