Milost obrácení

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Lk 19,1-10)


Boží milost se dotkla boháče Zachea. Bůh se mohl zachytit základní zvídavosti, kterou si boháč z Jericha v sobě zachoval. Většinou bohatí, kteří mají všechno, se nezajímají o druhé lidi, spíše hledají kontakty a obchodní vztahy. Zacheus zajisté o Ježíši slyšel, vždyť se mluvilo v celém Izraeli o zázracích, které konal. Boží milost se mohla zachytit v srdci Zachea o základní zvědavost a touhu poznat, kdo to ten Ježíš z Nazareta je.

Někdy si myslíme, zvláště my věřící, že Ježíše známe. Máme v sobě nějaké útržky z doby, kdy jsme možná chodili na náboženství nebo jsme něco zachytili z nedělního evangelia či kázání. Slyšeli jsme, kým Ježíš je, víme, co pro nás udělal. Možná si někdy řekneme: "Ale vždyť už všechno vím, je to v tom kostele a v té církvi pořád dokola." A přece Ježíš touží, abychom ho poznali opravdově. Nejenom z doslechu a ze setrvačnosti náboženských úkonů.

Bůh si možná vybral Zachea z toho davu Izraelitů proto, že se v něčem podobal malému dítěti. Aby Ježíše uviděl, vyšplhal se na fíkovník a jako malý chlapec čekal, až Ježíš půjde kolem. Neřešil posměšky lidí. Šlo mu o to, aby za každou cenu Ježíše uviděl.

Co to musel být za pohled, kterým Ježíš obdaroval tohoto římského kolaboranta. (Celníci byli chápáni jako spolupracovníci římských okupantů.) Zacheus se obrátil k Bohu celým srdcem a okamžitě zanechal všeho, co mu bránilo přebývat s Bohem. Jeho lpění na majetku se změnilo v štědrost a ducha pokání.


Zkusme dnes, a zvláště v den, kdy půjdeme k Ježíši a přijmeme ho ve svatém přijímání, projevit naši základní zvědavost. Hledejme, kým Ježíš Kristus opravdu je. Pak nás zajisté Bůh obdaří milostí, z které vyroste naše obrácení zvláště v tom, co nás vnitřně zotročuje. Prosme dnešní den o tuto milost našeho obrácení.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více