Mrtví vstanou

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

K Ježíšovi přišli někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´ Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku."

Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.

A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři. když nazývá Hospodina `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým´. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi." Někteří ze zákoníků na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpověděl." A už se neodvážili položit mu jinou otázku. (Lk 20,27-40)


Mrtví vstanou. Toto je základní poselství dnešního evangelia. Pokud vezmeme vážně Ježíšovo slovo, už teď můžeme žít život, který vede ke svému definitivnímu vzkříšení.

Židé chápali kromě jiného manželství také jako prodloužení své existence v potomstvu. Proto pro ně bylo důležité mít hodně dětí. A ten, kdo děti nemohl mít, se považoval za Bohem trestaného, za toho, komu je ubírán život.

Ježíš naznačuje, že skutečný život, skutečné Boží požehnání je žít tak, aby člověk byl hoden dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých. Jinými slovy je to způsob života podle života Božího Syna. Pak se člověk Boží mocí stane jeho synem nebo dcerou.

Mít účast na vzkříšení se děje také v Eucharistii. Tady totiž přijímáme Božího Syna v celém tajemství jeho Božství, lidství, a jeho lásky. Ze mše svaté máme odcházet jako ti, co se setkali ze Zmrtvýchvstalým, který na kříži ukázal svou lásku a nezištnost. Touto služebnou láskou, na které máme účast sv. přijímáním, máme posloužit našim nejbližším a tak se má eucharistie dovršit naším životem.


Pane Ježíši, Ty máš slova věčného života. Obdaruj nás, prosíme, milostí, abychom každodenní láskou rozmnožili dary, které od Tebe dostáváme. Dej, ať život, který se do nás vlévá Eucharistií, prozáří celou naši existenci , abychom žili podle Tvého slova a tak přijali věčný život už tady na zemi. Amen.

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více