Očistit chrám našeho života

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům bude domem modlitby´, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. (Lk 19,45-48)


Když Ježíš vstoupil do nádvoří chrámu, viděl místo usebraného prostředí halas obchodníků a penězoměnců. Bylo to dovoleno kněžími a bylo to z praktických důvodů. Lidé si mohli koupit obětní zvířata přímo v prostorách chrámu. Navíc potřebovali často měnit peníze, protože Židé přicházeli do chrámu z různých míst římské říše. Přesto Ježíš upozorňuje, že Boží pohled je jiný, než ten lidský. My lidé totiž dokážeme zesvětštit všechny Boží záležitosti. Z manželství jsme udělali přežitek a "cár papíru", z nenarozeného života "komplikaci svých plánů", z lidí starých a nemohoucích adepty na řízenou sebevraždu.

Pán Ježíš vidí do našeho nitra. Naše tělo, jak říká sv. Pavel, je chrámem Božího Ducha. Na prvním místě by měl být v našem životě Bůh a hledání, jak uskutečnit jeho plány tady na zemi. Zároveň se máme snažit o dennodenní přebývání s Bohem v osobním povolání - a to způsobem života, jaký si od nás Bůh přeje. Někdy je Bůh rozhořčen i ohledně nás, když objeví, že jsme si ze vztahu k němu udělali obchod, "výměnný trh".

Pokud by Ježíš měl co vyhazovat z našeho srdce bičem a svým oprávněným hněvem, raději se k němu přidejme a snažme se spolupracovat s Boží milostí při čištění chrámu našeho života.


Krátce si tedy zpytujme svědomí a zkusme objevit, co by Ježíš vyhodil jako první a vynasnažme se to odstranit.

Duchovní slovo

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Leave review
Ježíš předpovídá svým učedníkům pronásledování a nabádá je, aby se spoléhal...
Číst více
Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Sv. Klement vstupuje do kongregace redemptoristů

Leave review
Sv. Klement, Klement Hofbauer, životopis, redemptorista
Číst více
Sv. Klement poustevníkem

Sv. Klement poustevníkem

Leave review
Sv. Klement poustevníkem
Číst více
Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Leave review
Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh b...
Číst více