Oheň Boží lásky

Duchovní slovo

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatikánského koncilu
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v nás vytvořit hluboký vztah důvěry a lásky k ...
Číst více

Ježíš řekl: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." (Lk 12,49-53)


Pán Ježíš, plný Ducha svatého, naplněn láskou a milosrdenstvím k lidem, touží aby už konečně přišel na zem oheň Ducha, pravda, odpuštění hříchů, spása člověka. Naše Spása se uskutečňuje skrze jeho utrpení na kříži, v jeho úplné poslušnosti a oddanosti Otci až na smrt a také přijetím tohoto bohatství do našeho osobního života.

Ne každý to však pochopí a přijme. Kdo přijímá Ježíše Krista s celým tajemstvím spásy, bude trnem v oku těm, kteří nežijí podle Krista.

Kolikrát můžeme slyšet, jak se prohlubuje nedorozumění v rodinách kvůli osobní víře manželů, dětí nebo příbuzných. Často přichází rozdělení mezi lidmi kvůli přijetí a nepřijetí Ježíše do svého osobního života.

Tento oheň lásky Kristovy jednou bude také soudem, který oddělí spravedlivé od nespravedlivých. Oddělí ty, kteří projevovali lásku od těch, kteří v sobě chovali zlo, nenávist a byli zaměřeni jenom na sebe.

Naším úkolem je, abychom se modlili za upevnění naší víry a lásky ke Kristu a zároveň se modlili za ty, kteří se s Ježíšem ještě nesetkali a nepřijali bohatství víry v Boží lásku, v odpuštění hříchů a v život věčný.


Pane Ježíši, prosíme, ať nás Duch svatý provází blíž a blíž k pravdě našeho života. Ať jsme zasaženi ohněm tvé lásky a tento oheň ať také skrze nás zahřívá všechny lidi, kteří jsou s námi v kontaktu.