římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Oheň Boží lásky

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více

Ježíš řekl: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." (Lk 12,49-53)


Pán Ježíš, plný Ducha svatého, naplněn láskou a milosrdenstvím k lidem, touží aby už konečně přišel na zem oheň Ducha, pravda, odpuštění hříchů, spása člověka. Naše Spása se uskutečňuje skrze jeho utrpení na kříži, v jeho úplné poslušnosti a oddanosti Otci až na smrt a také přijetím tohoto bohatství do našeho osobního života.

Ne každý to však pochopí a přijme. Kdo přijímá Ježíše Krista s celým tajemstvím spásy, bude trnem v oku těm, kteří nežijí podle Krista.

Kolikrát můžeme slyšet, jak se prohlubuje nedorozumění v rodinách kvůli osobní víře manželů, dětí nebo příbuzných. Často přichází rozdělení mezi lidmi kvůli přijetí a nepřijetí Ježíše do svého osobního života.

Tento oheň lásky Kristovy jednou bude také soudem, který oddělí spravedlivé od nespravedlivých. Oddělí ty, kteří projevovali lásku od těch, kteří v sobě chovali zlo, nenávist a byli zaměřeni jenom na sebe.

Naším úkolem je, abychom se modlili za upevnění naší víry a lásky ke Kristu a zároveň se modlili za ty, kteří se s Ježíšem ještě nesetkali a nepřijali bohatství víry v Boží lásku, v odpuštění hříchů a v život věčný.


Pane Ježíši, prosíme, ať nás Duch svatý provází blíž a blíž k pravdě našeho života. Ať jsme zasaženi ohněm tvé lásky a tento oheň ať také skrze nás zahřívá všechny lidi, kteří jsou s námi v kontaktu.

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více