Přinášet Kristovu lásku

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. (Mk 6,7-13)


Dnešní úryvek evangelia navazuje na událost, kdy Ježíš učil v Nazaretě, městečku, kde vyrůstal. Kvůli předsudkům, které lidé měli vůči němu, lidé ho nepřijali. Ježíš se neznechucuje, ale odpovídá na situaci nepřijetí ještě účinnější evangelizací. Posílá svých dvanáct učedníků po dvou do okolních vesnic a městeček. Dává jim svou moc uzdravovat a moc nad nečistými duchy.

Nařizuje, aby si na cestu nebrali nic, dokonce ani jídlo, ani mošnu, ani peníze. Nositelé evangelia měli veškerou starost o záležitosti všedního života vložit na nebeského Otce. Měli se soustředit na své poslání. Přicházející Boží láska otevírá srdce lidí, kteří se postarají o své apoštoly dobré zvěsti.

Nenechme se znechutit, když nás někdo nepochopí, když někdo nepřijme naše životní přesvědčení, nebo mávne rukou nad naší námahou o prohloubení pokoje. Vložme do rukou Nebeskému Otci naše starosti o všední záležitosti. Zajisté, musíme učinit to nezbytné, co je potřeba. Ježíš nás však zaměřuje na to, co nesmíme opomenout. Zve nás k obnovení důvěry v Boha, v jeho péči o nás. Zaměřuje nás, abychom každý ve svém povolání, ať už je to manželství, řeholní nebo kněžský život, život svobodný pro Boží království, přinášeli druhým samotného Krista.

Někdy si ani neuvědomujeme, že dobrým slovem, tichou přítomností, povzbuzením, objetím nebo skutečným zájmem o bližního, vyháníme démony a uzdravujeme.


Pane Ježíši, ty nás posíláš dnešní den,

abychom vykročili směrem k druhým

naplněni důvěrou v tvou přítomnost a péči.

Dej nám, prosíme, svého svatého Ducha,

ať z nás i v těch nejvšednějších úkonech

našeho životního povolání

vyzařuje tvá láska a přítomnost.

Ať také naši nejbližší a ti, s kterými se setkáme,

pocítí tvou přítomnost a tvou uzdravující moc. Amen.

Duchovní slovo

V nedostatku důvěřovat Bohu

V nedostatku důvěřovat Bohu

Leave review
Ježíš napomíná apoštoly, kteří si dělali starosti, že zapomněli si chléb a ...
Číst více
Pravá moudrost života

Pravá moudrost života

Leave review
Aby moudrost se stala moudrostí života, musí být propojena s vírou v Boží m...
Číst více
Bůh přichází nasytit naši duši

Bůh přichází nasytit naši duši

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb pro 4 tisíce lidí
Číst více
Bůh otvírá sluch našeho srdce

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Leave review
Ježíš uzdravuje dotekem a slovem hluchoněmého.
Číst více