Proč se máme zříkat špatných věcí

Duchovní slovo

Růženec jako rozjímavá modlitba

Růženec jako rozjímavá modlitba

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
O růženci

O růženci - růžencový měsíc říjen

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Leave review
Terezie vkládala i ve slabosti a v hříchu svou naději v Boží lásku a milosr...
Číst více
Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Leave review
V každém čase našeho života hledejme pravdu a prohlubujme lásku skrze objev...
Číst více

Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši?

Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím." (Mt 16,24-28)


Být opravdovým křesťanem znamená zvolit si za Pána svého života Ježíše Krista a jeho styl myšlení, mluvení a jednání. S tím souvisí utrpení, protože je něco v nás, co odporuje takovému způsobu bytí. Tak nás bude potkávat na každém kroku náročnost svobodného zřeknutí se řešení životních situací podle sebe. V lásce k našemu Pánu se budeme přizpůsobovat jeho mentalitě. A i když to bolí naši přirozenost, díky tomu se víc stáváme člověkem, protože jednáme jako sám Bůh. V Bohu je plnost života a na této plnosti budeme mít účast.


Nebuďme tedy zaměřeni na to, čeho všeho se máme zříkat, ale ať náš pohled srdce spočine na Kristu, který je cestou, pravdou i plností života. V setkání s ním - v modlitbě a zvláště ve sv. přijímání - pochopíme, proč je potřebné se zříkat některých věcí a s láskou to také uděláme.


Duchovní slovo

Růženec jako rozjímavá modlitba

Růženec jako rozjímavá modlitba

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
O růženci

O růženci - růžencový měsíc říjen

Leave review
Vezměme růženec s důvěrou opět do rukou a objevme tuto modlitbu znovu ve sv...
Číst více
Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Sv. Terezie z Lisieux - krása Boží lásky

Leave review
Terezie vkládala i ve slabosti a v hříchu svou naději v Boží lásku a milosr...
Číst více
Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Jaký smysl má život, když jednou skončí?

Leave review
V každém čase našeho života hledejme pravdu a prohlubujme lásku skrze objev...
Číst více