Skutečná životní moudrost

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,25-30)


Ježíšovo povolání v sobě obsahuje výzvu k následování. Dnes každému z nás Ježíš říká: "Pojď za mnou!"

Co všechno znamená následovat Krista? Proč vlastně máme jít za ním?

Pokud bychom následovali pouze své choutky a hlas naší přirozenosti, který zní pouze na povrchu našeho bytí, nikdy bychom nevstoupili do podstaty naší existence a jejího smyslu. Pořád bychom se motali v povrchnosti, v hříchu, v temnotách našich názorů a naší duši by to nejenom nestačilo. Přímo by ji to zabíjelo. Pak bychom začali trpět těžším utrpením, než je to fyzické.

Ježíš dnes naléhavě volá ke každému z nás: "Pojď za mnou! Vezmi mé jho! Uč se ode mne!"

Vykročit za Ježíšem znamená stávat se pokorným, abychom dali první místo Bohu a podle něj se učili směřovat svůj život k lásce a dobru.

Následovat Krista znamená přijmout v prostotě srdce Boží slovo takové, jaké je, ať se nám zdá vhodné či nevhodné, moderní nebo zastaralé, rozumné nebo "hloupé". Pokud máme výhrady vůči Bohu v tom, co od nás žádá, problém nebude na straně Boha.

Ježíš svou přítomností nás občerství v hledání pravdy, spravedlnosti, pokory, milosrdenství a lásky. Naše nejhlubší "já" nalezne kýžený pokoj v Ježíšově přítomnosti, v jeho síle, v jeho pomoci, v jeho povzbuzení, v jeho uzdravení od hříchů. Zvláštní Boží moudrost, kterou zachytí jedině člověk pokorný v upřímném hledání pravdy, nám přinese poznání, jaký je náš nebeský Otec ve skutečnosti.


Pane Ježíši, prosím tě o milost,

ať zvláště dnešní den prožiju v pokoře srdce,

v otevření se na tvé slovo,

kterým mě oslovíš v událostech tohoto dne.

Dej, ať si najdu chvilku ticha jenom pro tebe.

V mezilidských vztazích ať ve mně zazáří

pokora srdce a trpělivé naslouchání mým bližním.

Dej, ať je přijmu svým srdcem, jako ty přijímáš mě.

Dej mi, Pane Ježíši, pravou životní moudrost. Amen.

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více