Spojit svou bezmoc s Ježíšovou všemohoucností

Duchovní slovo

V Boží moci řekněme

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Leave review
Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bud...
Číst více
Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Leave review
Ježíš vyzval ochrunulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný...
Číst více
Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Leave review
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Číst více
Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Leave review
Ježíš mění vodu ve víno, kdy služebníci na svatbě v Káně na jeho příkaz nap...
Číst více

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. Když se už připozdilo, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: "Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť je, ať se rozejdou do okolních dvorců a vesnic a koupí si něco k jídlu." Ale Ježíš jim odpověděl: "Vy jim dejte jíst!" Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?" Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když si to zjistili, hlásili: "Pět, a dvě ryby." Nařídil jim, aby se všichni usadili po skupinách na zelené trávě. Usadili se ve skupinách po stu a po padesáti. A vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A všichni se najedli dosyta, a ještě sesbírali plných dvanáct košů kousků chleba i ryb. Těch, kdo jedli, bylo pět tisíc mužů. (Mk 6,34-44)


O Vánocích rozjímáme a hlouběji vstupujeme do tajemství, kdy Bůh, všemohoucí Boží Slovo, odvěčný Logos, věčná moudrost Otce a odlesk Boží slávy - Boží Syn - se stává člověkem. Zalíbil si spojit svou všemohoucnost lásky s lidskou bezmocí, abychom naše bezmoci spojili s jeho všemohoucností.

Ve skutečném příběhu rozmnožení chlebů vidíme bezradnost apoštolů nasytit zástupy pěti chleby a dvěma rybami. V životě často toužíme pomáhat, zachraňovat, přinášet dobro, nasytit druhé nezištnou láskou. Přitom však zjišťujeme, jak málo dokážeme, nebo jak nedokážeme vůbec nic - zvláště tehdy, kdy nejvíce chceme.

Zapomínáme na to, že to Ježíš má být v centru dění života lidí. Ježíš chce přijít a použít to málo, co v nás je a skrze naši důvěru a oddanost chce projevit svou všemohoucnost, která může nasytit všechna hladová srdce.


V dnešních nenápadných a tichých bezradnostech, které mohou vyrůstat z naší velké touhy projevit lásku k bližnímu, se podívejme v duchu na přítomného Krista a vložme mu do rukou naši snahu, oddanost, bezmoc a dokonce i naši hříšnost, kterou bychom všechno mohli pokazit. Pak s důvěrou vykročme a udělejme i to sebemenší gesto lásky, na které nám Ježíš dá sílu. Budeme se tehdy podobat apoštolům, kteří pouze rozdávali to, co Ježíš rozmnožil.


Duchovní slovo

V Boží moci řekněme

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Leave review
Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bud...
Číst více
Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Leave review
Ježíš vyzval ochrunulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný...
Číst více
Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Leave review
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Číst více
Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Leave review
Ježíš mění vodu ve víno, kdy služebníci na svatbě v Káně na jeho příkaz nap...
Číst více