římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Vánoce - litovat i malých hříchů

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil."

Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.'

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, velmi i se rozlítil a dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let - podle času, který si zevrubně zjistil od mudrců.

Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti. Není k utišení - už nejsou.' (Mt 2,13 - 18)


Dnes si připomínáme smrt betlémských neviňátek. Na pozadí nevinné smrti Božích "drobečků" si můžeme všimnout, kam může člověka přivést touha po moci a možnosti ji uplatňovat. Kam může člověka přivést nejdříve kompromis s menším zlem, zakoušení moci, narůstající paranoia ohrožení, která vyrůstá ze špatného svědomí.

Nikdo se nerodí jako špatný. Špatným se stává svým smýšlením, činy a slovy. Herodes Veliký, jak ho nazývají dějiny, nebyl zvrácený od počátku. Postupné narůstání všedních hříchů, potlačování svědomí v malých i velkých věcech, ho postupně udělalo necitlivým na druhé a také vytvořilo chorobnou závislost na moci  - až do míry vyvraždění betlémských chlapců.

Pro nás ať je to varování v této vánoční době, abychom nepodceňovali malé hříchy a trpělivě je také Pánu vyznávali. Někdy se za ně dokonce i hodně stydíme, protože kvůli maličkostem dokážeme odsunout naši lásku k Pánu.


Nezvykejme si ani na všední hříchy. Ty by bez vnitřní kontroly a lítosti postupně otupily naše svědomí vůči závažnějším proviněním. V krátké chvilce ticha litujme i ty nejmenší prohřešky a prosme Pána o čisté a milující srdce, ať v nás plně září vánoční světlo jeho milující přítomnosti.

Duchovní slovo

Život mučedníka sv. Víta

Život mučedníka sv. Víta

Leave review
Život mučedníka sv. Víta
Číst více
Život sv. Bonifáce, mučedníka

Život sv. Bonifáce, mučedníka

Leave review
O životě svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
Číst více
Učit se modlitbě od Ježíše

Učit se modlitbě od Ježíše

Leave review
Ježíš se modlí za nás, abychom přijali věčný život - poznání Otce a jeho lá...
Číst více
Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Leave review
Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více