římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Postní duchovní obnova v Tasovicích

Duchovní slovo

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více

V Tasovicích v sobotu 6. dubna 2019 proběhla v dopoledních hodinách postní duchovní obnova pro celou farnost. V 9:30 O. Pavel Merta, farní administrátor z Miroslavi, nás povzbudil k přijetí svátosti smíření v duchu evangelia, kdy Ježíš mluví o pokorné prosbě celníka, který je Bohem vyslyšen díky zkroušenosti srdce. Své duchovní slovo O. Pavel protkával i se zážitky z nedávné pouti do Svaté země. Poté měli věřící příležitost ke svátosti smíření a adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní. Na pomoc se zpovídáním přišel také O. Pavel Sobotka z nedalekých Přímětic. Na závěr před dvanáctou hodinou jsme se pomodlili litanie k Božskému Srdci a pak v klášteře jsme vytvořili bratrské společenství kněží u společného oběda. Hlavní gurmán a kuchař v jedné osobě - P. Jan Sokulski - připravil výborný oběd pro kněze. Věřím, že jsme všichni v blízkosti našeho milosrdného Ježíše pookřáli na duchu i na těle.


Duchovní slovo na postní duchovní obnově v Tasovicích - O. Pavel Merta

Duchovní slovo

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat od lidí smýšlejících jenom pozemsky, egoistick...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více