římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Leave review
Ježíš poučuje farizeje, že Bůh chce v první řadě milosrdenství než oběť. Ne...
Číst více
Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš - naše cesta a útočiště

Leave review
Ježíš je naším centrem odpočinutí pro naše duše a v pokoře a tichosti nalez...
Číst více
Ježíš - Boží moudrost

Ježíš - Boží moudrost

Leave review
Ježíš velebí svého Otce za dar poznání pro maličké a pokorné lidi. Děkuje m...
Číst více
Žít svůj život zodpovědně

Žít svůj život zodpovědně

Leave review
Ježíš kárá města, kde se událo nejvíce zázraků a ani přesto se tam lidé neo...
Číst více