Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v rodišti sv. Klementa Hofbauera

Duchovní slovo

V Boží moci řekněme

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Leave review
Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bud...
Číst více
Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Leave review
Ježíš vyzval ochrunulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný...
Číst více
Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Leave review
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Číst více
Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Leave review
Ježíš mění vodu ve víno, kdy služebníci na svatbě v Káně na jeho příkaz nap...
Číst více

V neděli 15. srpna 2021 jsme mohli s našimi farníky i ostatními poutníky prožít slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mši sv. celebroval P. Jan Sokulski, farář farnosti Tasovice, Hodonice a Dyje.

Před bohoslužbou uvedla věřící do atmosféry modlitby a oslavy Boží dětská schola a při bohoslužbě hrála a zpívala místní schola dospělých.

P. Jan při promluvě vyzdvihl něžné mateřství Panny Marie, která se k nám sklání v něžné lásce a chce nás všechny přivést k následování Ježíše, abychom se jednou s ní i s Bohem mohli setkat navěky v nebeské slávě.

Po bohoslužbě jsme mohli prožít společné agapé a ochutnat dobré jídlo i víno místních vinařů.

Duchovní slovo

V Boží moci řekněme

V Boží moci řekněme "stop" jakémukoli zárodku hříchu

Leave review
Pokud necháme ve svém srdci růst pokušení a lákání ke hříchu, pak v nás bud...
Číst více
Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Důvěřujme v našeho Pána bez ohledu na naše pocity

Leave review
Ježíš vyzval ochrunulého v synagoze, aby zvedl svou ochrnulou ruku. Nemocný...
Číst více
Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Maria nás vede k jediné pravdě - Ježíši Kristu

Leave review
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Číst více
Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Důvěřovat Ježíšovu slovu se vždy vyplatí

Leave review
Ježíš mění vodu ve víno, kdy služebníci na svatbě v Káně na jeho příkaz nap...
Číst více