P. Josef Michalčík C.Ss.R

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje duši od hříchů...
Číst více
Pravé svědectví o Bohu

Pravé svědectví o Bohu

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více
Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Ježíš uzdravuje všechny nemocn...
Číst více
Utvářet svůj život skrze Ježíše Krista

Utvářet svůj život skrze Ježíše Krista

Ježíš vyhání démona z posedléh...
Číst více
Pravdu slyšet a také žít

Pravdu slyšet a také žít

Ježíš hlásá nutnost obrácení a...
Číst více
Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Ježíš hlásá evangelium v Nazar...
Číst více
Ježíš má moc nad přírodními zákony

Ježíš má moc nad přírodními zákony

Ježíš kráčí po vodě, je Pánem ...
Číst více
Obrácení - odpověď člověka na Boží milosrdenství

Obrácení - odpověď člověka na Boží milosrdenství

Ježíš na začátku své činnosti ...
Číst více

Duchovní slovo

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více