římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

P. Josef Michalčík C.Ss.R

Jak odpustíme bližním, tak odpustí Bůh nám

Jak odpustíme bližním, tak odpustí Bůh nám

Podobenství o odpuštění a neod...
Číst více
Vstanu a půjdu k svému otci

Vstanu a půjdu k svému otci

Podobenství o marnotratném syn...
Číst více
Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Podobenství o správci vinice a...
Číst více
Vyjít vstříc našim bližním

Vyjít vstříc našim bližním

V podobenství o boháčovi a Laz...
Číst více
U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

Ježíš předpovídá své utrpení a...
Číst více
Svatý Josef - trpělivě naslouchat Bohu a konat jeho vůli

Svatý Josef - trpělivě naslouchat Bohu a konat jeho vůli

Slavnost svatého Josefa
Číst více
Dát šanci sobě i druhému

Dát šanci sobě i druhému

Ježíš rozšiřuje pohled svědomí...
Číst více
Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Ježíš povzbuzuje učedníky k dů...
Číst více

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více