římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

P. Josef Michalčík C.Ss.R

Ani já tě neodsuzuji

Ani já tě neodsuzuji!

Ježíš zachraňuje cizoložnou že...
Číst více
Kdo pohrdá bližním, pohrdá Kristem

Kdo pohrdá bližním, pohrdá Kristem

Velerada plánovala zatknout Je...
Číst více
Ježíš - Syn živého Boha

Ježíš - Syn živého Boha

Ježíš je Božím Synem, zná svéh...
Číst více
Přejít ze smrti k životu

Přejít ze smrti k životu

Ježíš mluví o sobě a svém Otci...
Číst více
Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Ježíš uzdravuje člověka, který...
Číst více
Modlit se v pokoře srdce

Modlit se v pokoře srdce

V modlitbě a pokoře prosit o B...
Číst více
Rozeznávat Boží působení od mámení démonů

Rozeznávat Boží působení od mámení démonů

Ježíš vysvětluje, že uzdravuje...
Číst více
Přijmout Boží zákony

Přijmout Boží zákony

Ježíš přichází naplnit desater...
Číst více

Duchovní slovo

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více