Události

Svatoklementská pekařská pouť

Svatoklementská pekařská pouť Tasovice

Leave review
17. března 2018 kostel sv. Kle...
Číst více
Tříkrálová sbírka dětí z farnosti Tasovice Hodonice Dyje

Tříkrálová sbírka

Leave review
Tříkrálová sbírka dětí z farno...
Číst více
Vánoční besídka s divadlem

Vánoční besídka

Leave review
Divadlo na vánoční téma dětí n...
Číst více
Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Leave review
Adventní duchovní obnovu vedl ...
Číst více

Myšlenka dne

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Leave review
Ježíš pomlouván od známých, příbuzní chtějí zabránit jeho působení.
Číst více
Povolání žít evangelium

Povolání žít evangelium

Leave review
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Číst více
Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Leave review
Ježíš uzdravuje a léčí a vyhání démony a učí
Číst více
Pravý smysl Božích přikázání

Pravý smysl Božích přikázání

Leave review
Ježíš v sobotu uzdravuje ochrnutého a farizeové Ježíše nenávidí, protože po...
Číst více